kompetansesenterlogoblack2.png
 

Vi hjelper deg med tjenesteutvikling, erfaringsformidling og kompetanseheving - for å gjøre dine tjenester bedre.

john-schnobrich-520023-unsplash.jpg

VISJON

Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse er skapt for deg og dine tjenester med et mål om å skape bærekraftige og helsefremmende hjelpetjenester og tilbud med fagkompetanse og brukerkompetanse hånd i hånd.

Selskapet er rigget for å yte konsulentvirksomhet, råd og veiledning til helse- og sosialsektoren, med et mål om å skape bærekraftige og helsefremmende helse- og sosialtjenester og tilbud hvor fagkompetanse og brukerkompetanse går hånd i hånd.

Er du beslutningstaker i en offentlig eller privat tjeneste, i en kommune eller i en offentlig etat og ønsker at du og kollegene dine skal lære om psykisk helse, medvirkning, eller ønsker du å vurdere tjenestene dine i et nytt perspektiv, så kan selskapet bistå. Jobber du i utdanningssektoren eller i frivillig sektor og ønsker kompetanseheving på psykisk helse, kan selskapet bistå.

Selskapet har blant annet spisskompetanse på tjenestedesign, rådgivning på psykisk helse, medvirkning og livsmestring.

Vårt mål er å påvirke hvordan samfunnet generelt og helse- og sosialtjenester spesielt ser på unge med psykiske helseproblemer. Vi skal vise at alle har grunnleggende, iboende ressurser som kan bidra til samfunnet uten å bli vurdert som ødelagte eller ute av stand til å ta styring i eget liv.

Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som unge med psykiske helseutfordringer har, og vise samfunnet og helse- og sosialtjenester hvilke ressurser disse unge er, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

BAKGRUNN

danielle-macinnes-222441-unsplash.jpg

Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse ble opprettet på bakgrunn av et behov som både tjenester og brukere uttrykte: et behov for en felles plattform for reell medvirkning og brukerkompetanse. Med brukernes egen stemme, ønsker Kompetansesenteret og fremme dem som det de er: en ressurs.

For å muliggjøre dette arbeider vi på flere måter:

  • Innovasjon og bærekraftig tankegang for å skape helsefremmende tjeneste- og hjelpetilbud.

  • Evalueringer av hjelpetjenester og tjenesteutvikling, hvor brukerkompetanse er med på å skape grunnlaget.

  • Sentral samarbeidspartner for aktører som ønsker reell medvirkning i praksis

  • Ledende innenfor kompetanseheving i og om livsmestring og folkehelse

  • Samle og videreføre brukernes kompetanse


greendots.png