Tjenesteutvikling

Stock image (152).jpg

Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse er en ledende aktør innen tjenesteutvikling for helsesektoren. Kompetansesenteret for livsmestring og folkehelse har samarbeidet med flere virksomheter og tjenester for å bistå med reell medvirkning og tjenesteutvikling på en måte som fremmer tverrfaglig samarbeid.

Tjenesteutvikling med reell medvirkning er ikke bare lovpålagt og moralsk riktig. I tillegg skaper det tjenester og tilbud som tiltrekker riktig målgruppe, og som har en betydelig helsefremmende effekt for brukere og pasienter. I samspill med tjenesteytere og offentlige myndigheter vil vi fremme og styrke brukernes stemme og kompetanse.

Tidligere og per dags dato har vi blant annet bistått RBUP, regionsenter for barn og unges psykiske helse og KS, Kommunenes Sentralforbund og bistått dem med medvirkning og tjenesteutvikling i deres prosjekter og arbeid.

ERFARINGSFORMIDLING

Bildet tatt av: Olav Helland

Bildet tatt av: Olav Helland

Formidling av brukernes historie, erfaring og kompetanse er noe Kompetansesenteret for livsmestring og folkehelse tar stor stolthet i å være en sentral leverandør av. Vi har flere brukere og erfaringsformidlere, og en av de ledende er daglig leder av Kompetansesenteret, Ingrid M. Bruun (avbildet ovenfor). Hun har vært foredragsholder for ulike bruker- og ungdomsorganisasjoner helt siden 2012, og med eget foretak siden 2014. I 2018 ble hun ansatt som foredragsholder og daglig leder i Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse.

Ingrid formidler et utrolig viktig tema og gjør det på en gripende og sterk måte. Hun har en utrolig god formidlingsevne, så dette er verdt å få med seg.
— Publikum, Lier

Helt fra starten har Ingrid Bruun snakket for alle type publikum om personlige erfaringer innenfor psykisk helse, og viktigheten av åpenhet og kommunikasjon. Med sertifisering i positiv psykologi liker hun å dra inn humor og selvironi for å få publikum til å trekke på smilebåndet. For å ufarliggjøre de alvorlige temaene innenfor psykisk helse som hun snakker om, blant annet selvmord. På frivillig basis har hun jobbet / jobber som helseansvarlig og coach i flere frivillige ungdomsorganisasjoner og lederorganisasjoner.

KOMPETANSEHEVING

nicole-honeywill-703542-unsplash.jpg

Velferd- og helsesektoren forandrer seg til stadig, og det er derfor essensielt å holde seg oppdatert om kunnskap og det som skjer rundt. Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse tar dette på alvor, og holder seg til enhver tid oppdatert over det som skjer om og for psykisk helse, livsmestring, folkehelse og medvirkning.

Vi bistår gjerne tjenesteytere med kompetanseheving av ledelse, ansatte, fagfolk, brukere- og pasienter. Vi har allerede flere fornøyde kunder og samarbeidspartnere som vi har bistått med økt kompetanseheving blant deres ansatte og deltagere.


greendots.png