Utvikle kvalitetssikret UNDERVISNINGSPROGRAM

kontraktsigneringhdir.jpg

September 2019 fikk Kompetansesenteret i samarbeid med organisasjonene Mental Helse Ungdom og proLAR Nett i oppgave fra Helsedirektoratet å utvikle et kvalitetssikret kurs i brukermedvirkning og empowerment, spesielt rettet mot pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Dette vil bli et undervisningsprogram hvor brukere lærer opp brukere, med faglig bredt innhold og kompetente foredragsholdere fra ulike brukerorganisasjoner som reiser til behandlingssteder og kurser pasienter og pårørende. Siste delen av kurset er tiltenkt å ha mer fokus på individuell råd og veiledning hvor kursdeltagerne kan få hjelp til konkrete saker og situasjoner i forbindelse med pakkeforløpet. 

Stockbilde (481).jpg

Undervisningsprogrammet må testes på minst tre behandlingssteder innen 30.11.19, og det er her du og din tjeneste, eventuelt ditt faglige nettverk, kommer inn. Det eneste behandlingsstedene trenger å gjøre er å disponere et kurslokale med projektor og stoler tilgjengelig, samt sende ut nødvendig invitasjon elektronisk til brukere (på grunn av GDPR og personvernregler kan vi selv ikke ta denne oppgaven). Med andre ord er det for dere som tjeneste omtrent gratis både økonomisk og i forhold til menneskelige ressurser, når vi brukerorganisasjoner står ansvarlig for dette.

Om du og din tjeneste er interessert i å være tjenestepilot for prosjektet, hadde det vært helt supert. Skulle du ha spørsmål eller lignende, er det bare å ta kontakt med daglig leder & prosjektansvarlig Ingrid Bruun på e-post ingrid.bruun@livshelse.no eller telefon +47 413 02 666, i og utenfor vanlige arbeidstider.

Du kan også bruke kontaktskjema nedenfor:

Navn *
Navn

Om ikke du og din tjeneste er interessert, men du kan vite om andre som er aktuelle – hadde vi i prosjektgruppa satt stor pris på om du videresendte det glade budskap videre.